Mediacje alimentacyjne, cywilne i gospodarcze to szansa na efektywne rozwiązanie konfliktów między stronami i zawarcie korzystnej dla każdej ze stron ugody. Mediacje od kilku lat stają się coraz bardziej popularne, ludzie otwierają się na alternatywne metody rozwiązywania sporów – metody tańsze, poufne i mniej stresujące.

Mediacje alimentacyjne – korzyści dla stron

Rodzice wspólnych dzieci mają obowiązek świadczeń alimentacyjnych, czyli dostarczania środków utrzymania i wychowania, jeżeli dziecko nie może utrzymać się samodzielnie.

Bywa, że w odczuciu rodzica samotnie wychowującego dziecko, alimenty stają się przyczyną sporu. Wysokość alimentów może wynikać z orzeczenia sądowego albo z porozumienia rodziców. W mediacji pozasądowej, prowadzonej na wniosek jednego z rodziców, można osiągnąć ugodę alimentacyjną, którą zatwierdzi sąd.

Mediacje – dlaczego warto

Mediatorzy z Kancelarii Mediacyjnych w Warszawie dzięki swojemu doświadczeniu potrafią umiejętnie przeprowadzić mediacje gospodarcze i cywilne. Każdy z naszych mediatorów to osoba empatyczna, ale także potrafiąca zachować neutralną postawę, być obiektywna. Gwarantujemy pełną dyskrecję, rozsądne i profesjonalne podejście do każdej sprawy i rzetelną mediację.

Mediacja pozwala nam zachować dobre imię, utrzymać relacje, zaoszczędzić sobie stresu i nerwów, które związane są z sądowym rozwiązywaniem problemów.

Obie strony same mogą znaleźć odpowiednie dla nich rozwiązanie – szybko i skutecznie, na neutralnym gruncie, w odpowiednim dla siebie terminie, a nie tym, który narzuci sąd.

Nasi mediatorzy – gdzie działamy

Chociaż centrum naszych działań jest Warszawa, to nasi mediatorzy chętnie pomagają także osobom z innych części Polski. Każdy mediator wysłucha klienta, dostosuje się do niego i wybierze skuteczne w danej sprawie rozwiązania.