Aneta Chmiel

Aneta Chmiel - Stały Mediator w Warszawie

Aneta Chmiel jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z ukończoną aplikacją notarialną, specjalizująca się w prawie cywilnym, gospodarczym i rodzinnym oraz ADR – alternatywnych metodach rozstrzygania sporów.

Po odbytych specjalistycznych szkoleniach spełniających standardy Społecznej Rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, a także szeregu innych szkoleń z dziedziny mediacji.

W 2015 roku wpisana na listę mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Stale współmediuje z mediatorem Katarzyną Neumann-Czarnecką oraz mediatorem Jarosławem Czarneckim.