Stali mediatorzy

Jarosław Czarnecki - Stały Mediator w Warszawie

Jarosław Czarnecki

Jarosław Czarnecki jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – aplikacja i asesura w latach 1983–1988 – i do dziś czynnym zawodowo notariuszem.

Po odbyciu specjalistycznego szkolenia spełniającego standardy Społecznej Rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, po odbyciu szeregu innych specjalistycznych szkoleń z dziedziny mediacji i dziedzin pokrewnych.

W 2012 roku wpisany na Listę Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Stale współmediuje z mediatorem Anetą Chmiel oraz z mediatorem Katarzyną Neumann-Czarnecką

Katarzyna Neumann-Czarnecka

Katarzyna Neumann-Czarnecka jest absolwentką afrykanistyki w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego – roczny pobyt w Afryce, doświadczenie dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie w Zarii.

Po odbyciu specjalistycznego szkolenia spełniającego standardy Społecznej Rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, po odbyciu szeregu innych specjalistycznych szkoleń z dziedziny mediacji i dziedzin pokrewnych.

W 2012 roku wpisana na Listę Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Stale współmediuje z mediatorem Anetą Chmiel oraz mediatorem Jarosławem Czarneckim.

Aneta Chmiel - Stały Mediator w Warszawie

Aneta Chmiel

Aneta Chmiel jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z ukończoną aplikacją notarialną, specjalizująca się w prawie cywilnym, gospodarczym i rodzinnym oraz ADR – alternatywnych metodach rozstrzygania sporów.

Po odbytych specjalistycznych szkoleniach spełniających standardy Społecznej Rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, a także szeregu innych szkoleń z dziedziny mediacji.

W 2015 roku wpisana na listę mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Stale współmediuje z mediatorem Katarzyną Neumann-Czarnecką oraz mediatorem Jarosławem Czarneckim.