Katarzyna Neumann-Czarnecka

Katarzyna Neumann-Czarnecka jest absolwentką afrykanistyki w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego – roczny pobyt w Afryce, doświadczenie dydaktyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie w Zarii.

Po odbyciu specjalistycznego szkolenia spełniającego standardy Społecznej Rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, po odbyciu szeregu innych specjalistycznych szkoleń z dziedziny mediacji i dziedzin pokrewnych.

W 2012 roku wpisana na Listę Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Stale współmediuje z mediatorem Jarosławem Czarneckim