Jarosław Czarnecki

Jarosław Czarnecki - Stały Mediator w Warszawie

Jarosław Czarnecki jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – aplikacja i asesura w latach 1983–1988 – i do dziś czynnym zawodowo notariuszem.

Po odbyciu specjalistycznego szkolenia spełniającego standardy Społecznej Rady ds. Alternatywnego Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, po odbyciu szeregu innych specjalistycznych szkoleń z dziedziny mediacji i dziedzin pokrewnych.

W 2012 roku wpisany na Listę Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Stale współmediuje z mediatorem Katarzyną Neumann-Czarnecką